همایش پایانی ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تعالی و پیشرفت همایش پایانی و اعطای جوایز به شرکت‌ها و موسسات برتر ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت روز یکشنبه مورخ 1401/07/24 از ساعت 7:30 الی 10:30 صبح با حضور رؤسای نهادهای انقلاب اسلامی واقع در محل مجتمع فرهنگی آموزشی آدینه برگزار خواهد شد.