مرکز ملی تعالی و پیشرفت

مرکز ملی تعالی و پیشرفت  با نظر به منویات مقام معظم رهبری (دامه برکاته) و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام، اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با هدف توسعه فرهنگ تعالی و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی کشور از طریق بستر سازی لازم و برنامه‌ریزی یکپارچه و طرح‌ریزی مدلی اسلامی-ایرانی(بومی) با محوریت تعالی سازمانی، اقتصاد مقاومتی و اخلاقیات از سال 1395 فعالیت خود را آغاز نمود. بر همین اساس مقرر شد در گام نخست با تاسیس یک دبیرخانه دائمی با عنوان دبیرخانه جایزه ملی تعالی و پیشرفت اقدام به فعالیت و اجرای فرایند جایزه در شرکت‌های معتدد و با تمامی گروه های کسب و کاری صورت پذیرد.

این مرکز سعی خواهد نمود به تدریج بنیانگذار الگوی اسلامی- ایرانی در حوزة ارزیابی و بررسی‌های سازمانی شود که ضمن پوشش ابعاد بنیادی و مختصات زیربنائی سازمان متعالی اسلامی – ایرانی به اصول و علوم و فنون روز مدیریت در دنیا نیز مقید باشد و به صورت پویا، شعارهای سالیانه کشور را نیز دنبال نماید. این ابعاد در هیچ یک از جوایز موجود کشور مورد توجه جدی نبوده و لذا می‌تواند علاوه بر ترویج و توسعه تعالی در سازمان‌ها، به عنوان الگوی عملیاتی در حوزة مدیریت، خلاءهای موجود آن را نیز پر نماید.