شورای سیاست گذاری

بالاترين رکن در هدايت مرکز شوراي سياست‌‎گذاري است. اين شورا وظيفه تعيين چشم‌انداز، ماموريت، سياست‌ها، اهداف و همچنين تعریف خطوط كلي اجرایي و علمی را بر عهده خواهد داشت. همچنين تائيد و صحت فرايند ارزيابي، تائيد خطوط علمي، اجرایي و ساير خروجي‌ها بر عهده شوراي سياست‌گذاري مي‌باشد. دبيری شورا بر عهده یکی از اعضای حاضر در شورا می‌باشد، که توسط رئیس شورا تعیین و معرفی می‌شود.