شرکت ها و موسسات

به نام خداوند متعال

فراخوان هفتمین دوره ارزیابی مرکز ملی تعالی و پیشرفت – سال 1401

* مراحل ثبت‌نام و عقد قرارداد جهت مشارکت در فرایند ارزیابی مرکز ملی تعالی و پیشرفت:

۱-ثبت‌نام اولیه (الکترونیکی): تکمیل فرم ثبت‌نام (دانلود فرم ثبت‌نام اینجا)

*تذکر: ضرورت دارد قبل از تکمیل فرم ثبت‌نام، حتماً راهنمای متقاضیان هفتمین دوره جایزه (دانلود راهنمای متقاضیان اینجا) با دقت مطالعه شود.

۲-عقد قرارداد (بعد از انجام ثبت‌نام به ایمیل مدیر تعالی شرکت، مندرج در فرم ثبت‌نام ارسال خواهد شد.)

۳-واریز وجه مطابق جدول هزینه ثبت‌نام (در دو مرحله 50% حین ثبت‌نام و 50% قبل از همایش پایانی هفتمین دوره) و ارسال اصل و یا تصویر فیش بانکی به این مرکز (از طریق پست، فکس یا ایمیل)

۴- ثبت‌نام نهایی و مشارکت در فرایند ارزیابی