شرکت ها و موسسات

به نام خداوند متعال

فراخوان ششمین دوره ارزیابی مرکز ملی تعالی و پیشرفت – سال 1400

* مراحل ثبت نام و عقد قرارداد جهت مشارکت در فرایند ارزیابی مرکز ملی تعالی و پیشرفت:

۱-ثبت نام اولیه(الکترونیکی):تکمیل فرم ثبت نام(دانلود فرم ثبت نام اینجا)

*تذکر: ضرورت دارد قبل از تکمیل فرم ثبت نام، حتما راهنمای متقاضیان ششمین دوره جایزه (دانلود راهنمای متقاضیان اینجا) با دقت مطالعه شود.

۲-عقد قرارداد (بعد از انجام ثبت نام به ایمیل مدیر تعالی شرکت مندرج در فرم ثبت نام ارسال خواهد شد.)

۳-واریز وجه مطابق جدول هزینه ثبت نام و ارسال اصل و یا تصویر فیش بانکی به این مرکز (از طریق پست، فکس یا ایمیل)

۴- ثبت نام نهایی و مشارکت در فرایند ارزیابی

تقویم اجرایی اصلاحی ششمین دوره مرکز ملی تعالی و پیشرفت

ردیف شرح محدوده زمانی
1 فراخوان متقاضیان ششمین دوره جایزه مرداد و شهریور 1400
2 ثبت نام و عقد قرارداد متقاضایان شرکت در فرایند ارزیابی جایزه مهر، آبان و آذر ماه 1400
3 فراخوان و ثبت نام ارزیابان ارشد/ ارزیابان آبان و آذر ماه 1400
4 برگزاری سمینارهای ترویجی و آموزشی برای سازمان‌های متقاضی آذر و بهمن ماه 1400
5 برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی
(مدیران تعالی و ارزیابان و…)
پاییز  و زمستان 1400
6 آخرین مهلت ارسال اظهارنامه توسط متقاضیان هفته دوم دی  ماه 1400
7 دعوت ارزیابان منتخب و برگزاری همایش ویژه ارزیابان دی ماه 1400
8 انتخاب ارزیابان و تشکیل گروه‌های ارزیابی دی، بهمن و اسفند 1400
9 اجرای فرایند ارزیابی جایزه توسط گروه­های ارزیابی و ارسال صورتجلسه اجماع زمستان 1400 و
بهار 1401
10 جمع‌بندی نتایج ارزیابی توسط مرکز ملی تعالی و پیشرفت و اعلام به سازمان‌ها بهار 1401
11 برگزاری همایش ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت و معرفی سازمان‌های برتر سال 1400 خرداد 1401
12 ارسال گزارش‌های بازخورد ارزیابی ششمین دوره جایزه تابستان 1401

 

جدول هزینه ثبت نام شرکت های متقاضی در فرآیند ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت

تعدادکارکنان

سطوح تعالی

کمتر از 50 نفر

(ریال)

بازه 51 تا 150 نفر

(ریال)

بازه 151 تا 300 نفر

(ریال)

بازه 301 تا 500 نفر

(ریال)

بیشتر از 501 نفر

(ریال)

سطح تعهد به تعالی ۱۰۴,۲۸۰,۰۰۰ ۱۰۴,۲۸۰,۰۰۰ ۱۰۴,۲۸۰,۰۰۰ ۱۰۴,۲۸۰,۰۰۰ ۱۰۴,۲۸۰,۰۰۰
سطح تقدیر نامه ۱۳۰,۶۸۰,۰۰۰ ۲۰۵,۹۲۰,۰۰۰ ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۰,۳۲۰,۰۰۰
سطح تندیس ۱۶۸,۹۶۰,۰۰۰ ۲۶۷,۹۶۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۲,۴۰۰,۰۰۰ ۵۵۸,۳۶۰,۰۰۰