تماس با ما

آدرس:
* تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، خیابان شهید خدری، پلاک 53، مرکز ملی تعالی و پیشرفت
* کد پستی:1586616811
* تلفن: 86071671 – 86071692 -86071742
* نمابر: 86071671 – 86071692 -86071742
* پست الکترونیک :  iraward@chmail.ir

در صورت باز نشدن نقشه (جهت مشاهده نقشه اینجا کلیک کنید)

.