تقویم اجرایی

مرکز ملی تعالی و پیشرفت هر ساله با شروع فرآیندارزیابی با تصمیم کمیته اجرایی و بررسی ادوار گذشته نسبت به برنامه‌ریزی و اعلام تقویم اجرایی جایره اقدام می‌نماید.

شایان ذکر است تقویم اجرایی فرآیند ششمین دوره جایزه با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و شیوع ویروس کرونا با تغییراتی در بازه‌های زمانی به شرح ذیل مواجه شده است.

 

تقویم اجرایی اصلاحی ششمین دوره مرکز ملی تعالی و پیشرفت

ردیف

شرح

محدوده زمانی

1

فراخوان متقاضیان ششمین دوره جایزه

مرداد و شهریور 1400

2

ثبت نام و عقد قرارداد متقاضایان شرکت در فرایند ارزیابی جایزه

مهر، آبان و آذر ماه 1400

3

فراخوان و ثبت نام ارزیابان ارشد/ ارزیابان

آبان و آذر ماه 1400

4

برگزاری سمینارهای ترویجی و آموزشی برای سازمان‌های متقاضی

آذر و بهمن ماه 1400

5

برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی
(مدیران تعالی و ارزیابان و…)

پاییز و زمستان 1400

6

آخرین مهلت ارسال اظهارنامه توسط متقاضیان

هفته دوم دی  ماه 1400

7

دعوت ارزیابان منتخب و برگزاری همایش ویژه ارزیابان

دی ماه 1400

8

انتخاب ارزیابان و تشکیل گروه‌های ارزیابی

دی، بهمن و اسفند 1400

9

اجرای فرایند ارزیابی جایزه توسط گروه­های ارزیابی و ارسال صورتجلسه اجماع

زمستان 1400 و بهار 1401

10

جمع‌بندی نتایج ارزیابی توسط مرکز ملی تعالی و پیشرفت و اعلام به سازمان‌ها

بهار 1401

11

برگزاری همایش ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت و معرفی سازمان‌های برتر سال 1400

خرداد 1401

12

ارسال گزارش‌های بازخورد ارزیابی ششمین دوره جایزه

تابستان 1401