اهداف

– پیاده سازی، اجرا و ارزیابی منویات مقام معظم رهبری در قالب سیاست‌های کلی نظام و اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی با محوریت دین و عدالت در بنگاه‌های اقتصادی

-ارزیابی و بررسی بهره‌وری شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌ها با استفاده از ابزار و مدل‌های مناسب

-توسعه فرهنگ تعالی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت  در حوزه بنیادها، موسسات و سازمان های سطح کشور.

-ایجاد وحدت و همدلی بیشتر میان کلیه بنگاهای اقتصادی کشور و تبادل تجربیات با دعوت از حوزه های مختلف کسب و کار

-بستر سازی و ایجاد فضای رقابتی توام با خلاقیت و نوآوری در سازمان ها

-تشویق سازمان ها برای انجام عملیات خودارزیابی جهت شناخت نقاط قوت و نقاط قابل بهبود

-تقویت قابلیت های سازمانی بمنظور چابکی سازمان‌ها در کسب وکار

-ارج نهادن به سازمان های متعالی و بهره ور و تقدیر از مدیران و کارکنان آن ها

-افزايش مستمر سطح رضايت ذينفعان از خروجي نظام مديريت متعالی حاکم بر این سازمان ها