اظهارنامه تعالی سازمانی

اظهارنامه تعالی سازمانی، گزارشی مكتوب و رسمی است که سازمان متقاضی حضور در فرآیند جایزه، در خصوص وضعیت خود در قبال انتظارات الگوی تعالی تهیه می‌کند و در اختیار مرکز تعالی و گروه­های ارزیابی قرار می­دهد.

مشخصات اظهارنامه سطح تندیس

برای شرکت در فرآیند تندیس لازم است تا گزارشی از وضعیت سازمان در پاسخ به معیار و زیرمعیارهای تعریف شده در قالب یک اظهارنامه تهیه شود. این اظهارنامه از 75 تا 100 صفحه (A4) یک رو است. اظهارنامه باید 5 بخش زیر را در برداشته باشد.

  • تصویر فرم درخواست تندیس:

“لازم است تا در ابتدای اظهارنامه تصویری از صفحات فرم در خواست برای تندیس ­ها که امضای بالاترین مقام رسمی سازمان را دارد قرار گیرد. این امضا مشخص می‌کند که تمامی نیازمندی­ ها و مقررات عمومی و الزامات رعایت شده است و هزینه لازم توسط سازمان پرداخت خواهد شد.”

  • فهرست مطالب، کلیات ومشخصات سازمان، کلیات شامل مقدمه‌ای از وضعیت سازمان و فعالیت آن بوده و برای مثال می‌تواند شامل موارد ذیل باشد:

“تاریخچه، نمودار سازمانی، خدمات و محصولات اصلی، ارزش­ ها و اهداف اصلی، مشتریان و تامین کنندگان اصلی، ابتکارهای کیفی یا شبیه آن، چگونگی همکاری تجاری، تکنولوژی و مواد اولیه، شرایط عمومی محیط کسب و کار و شرایط محیطی قانونی.”

  • تشریح رویکردها و فرآیندها و نتایج حاصله از استقرار مدل در سازمان در ارتباط با تمامی معیارها به تفکیک زیرمعیارها و صفحه‌ای که شامل تعریف واژه ­های خاص بکار رفته در متن اظهارنامه است که می‌تواند علاوه بر صفحات تعیین شده، درانتهای اظهارنامه بیاید.

مشخصات اظهارنامه سطح تقدیرنامه:

اظهارنامه متقاضیان دریافت تقدیرنامه نیز ساختار و قالبی مشخص و مشابه با اظهارنامه فرآیند کسب تندیس ­ها دارد که امکان ارائه اطلاعات از سوی متقاضیان را ساده­ تر می­سازد. این اظهارنامه از 35 تا 50 صفحه A4 یک رو است. این اظهارنامه در مجموع باید ساختار ذیل را داشته باشد:

  • تصویر فرم درخواست تقدیرنامه، فهرست مطالب، ارائه داده­ها واطلاعات اصلی سازمانی، اطلاعات مربوط به 9 معیار و اطلاعات زیر معیارها، نمودار سازمانی، پیوست­ ها، مثال ­هایی از فعالیت‌های بهبود که به‌عنوان نتیج ه­ای از خودارزیابی های بعمل آمده به اجرا گذاشته شده است.
  • تعریف واژه­ های خاص مطالب ارائه شده (1 صفحه که می‌تواند علاوه بر صفحات تعیین شده باشد)

مشخصات اظهارنامه سطح تعهد به تعالی:

سازمان­های متقاضی دریافت گواهی تعهد به تعالی درصورت احراز شرایط لازم می‌بایست اظهارنامه خود را که شامل فهرست مطالب، اطلاعات اصلی سازمانی، نمودار سازمانی و موارد زیر (شامل 8 محور) را حداکثر در 15 صفحه A4 یک رو برای دبیرخانه ارسال نمایند.

1-تشریح تعهد رهبران سازمان نسبت به اشاعه و ترویج تعالی

2-تشریح آموزش ­های مرتبط با تعالی سازمانی و بررسی اثر بخشی آن­ها

3- تشریح فرآیند خودارزیابی– شناسایی نقاط قوت و زمینه­های قابل بهبود

4- تشریح شناسایی اقدام­های بهبود (ناشی از فرآیند خودارزیابی) و نحوه الویت ­بندی آن­ها

5-تشریح برنامه عملّیاتی برای اقدام­های بهبود

6- تشریح کلی برنامه­ های توسعه منابع انسانی سازمان

7- ارایه کلیه نتایج کلیدی مالی و غیر مالی

8- تشریح کلی و خلاصه نظام­ های مدیریتی جاری در سازمان

* جدول فرمت تهیه و تدوین اظهارنامه در تمامی سطوح به شرح جدول ذیل ارائه شود:

چگونگی ارائه اظهارنامه

  • سازمان­ های متقاضی سطح تندیس می‌بایست 6 نسخه و تقدیرنامه 5 نسخه اظهارنامه که به صورت فنری مجلد شده است (لطفا با چسب صحافی نشود) تهیه و به همراه یک CD حاوی فایل تایپ گزارش در دو قالب word و pdf به همراه نامه مدیرعامل در بازه زمانی مشخص شده به این مرکز ارسال کنند.
  • تمامی سازمان­ های متقاضی سطح تعهد به تعالی باید 3 نسخه اظهارنامه که به صورت فنری مجلد شده است را تهیه و به همراه یک CD حاوی فایل تایپ گزارش در دو قالب word و pdf به همراه نامه مدیرعامل در بازه زمانی مشخص شده به این مرکز ارسال کنند.