همایش ها و دوره های تخصصی

همایش مجازی مدیریت بهره وری در شرکت ها و موسسات

همایش مجازی مدیریت بهره وری در شرکت ها و موسسات

همایش مجازی مدیریت بهره وری در شرکت ها و موسسات  هفتمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت برگزار گردید.     به گزارش روابط‌ عمومی مرکز ملی تعالی وپیشرفت: همایش مجازی با موضوع مدیریت بهره‌وری در شرکت‌ها ومؤسسات روز یکشنبه مورخ۲۲مرداد سال جاری ازساعت ۱۴به صورت برخط ( آنلاین) با سخنرانی آقای دکتر محمدجواد ایروانی […]