آخرین اخبار
:ایران

فرایند اجرایی جایزه

در راستای اهداف و ارزش ها و مفاهیم بنیادین جایزه لازم خواهد بود تا نظامنامه، ساختار و فرآیند های اجرایی حاکم بر برنامه ریزی و اجرای عملیات جایزه اعم از تیم سازی، ارزیابی، جشنواره و … طرحریزی گردد.

ابعاد این فرایند به شرح ذیل می باشد.

 

۲-۳-۱ – تکنیک ارزیابی جایزه

به منظور ارزيابي سازمانهاي ذيربط حاضر در اين جايزه از قدرتمندترين متدولوژي روز دنيا که منطق رادار (RADAR) نامیده میشود در کنار تيمهاي ارزيابي حرفه‌اي و آموزش ديده بر اساس فرایند طرحریزی شده استفاده خواهد گرديد. اين منطق كه از دقت بسياري برخوردار است از اول كلمات نتايج (Results)، رويكرد يا رهيافت (Approach)، جاري سازي(Deployment) ، ارزيابي و اصلاح (Refinement&Assessment) بدست مي آيد. اين منطق بيان مي كند كه سازمان براي رسيدن به نتايج مورد نظر بايستي برنامه و رويكرد مناسبي داشته باشد، اين برنامه و رويكرد بايد در اركان سازمان تسري داده شده و به اجرا درآيد و نهايتاً عملكرد سازمان نسبت به برنامه بايستي مورد ارزيابي قرار گرفته و در صورت لزوم بازنگري گردد. جزئیات ارزیابی به شرح زیر می باشد:

 

-نتایج

داده‌هاي نتايج بايد جامع، به موقع، قابل اطمينان، درست و به طور مناسبي بخش بندي شده و با استراتژي و نيازها و انتظارات ذي نفعان مربوطه سازگار باشد. ارتباط بين نتايج مربوطه و تاثيرات آن‌ها بر يكديگر بايد درك شده باشد. نتايج كليدي بايد شناسايي و اولويت‌بندي شده باشد.

در يك سازمان متعالي، نتايج، روندهاي مثبت و يا عملكرد خوب پايدار را نشان می دهند. اهداف، براي نتايج کسب و کار تعيين شده، مناسب بوده، تحقق يافتهيا از آنها فراتر مي‌ رود. همچنين در مورد نتايج کسب و کار، عملكرد مقايسه بيروني شده و اين مقايسه‌ها به ويژه در قياس با بهترين در بخش و يا با كلاس جهانی، مطلوب هستند. درك رابطه بين توانمندسازهاي كليدي و نتايج کلیدی اطمينان مي‌‌دهد كه عملكرد مثبت در آينده پايدارمی ماند.

 

– رویکرد

آنچه كه يك سازمان براي انجام آن برنامه‌ريزي كرده و دلايلي كه براي انجام آن دارد را در بر مي‌گيرد. يك رويكرد مناسب منطق روشني دارد كه بر نيازهاي حال و آينده سازمان تمركز مي‌كند و از طريق فرآيندهايي كه به خوبي تعريف شده‌‌اند عينيت مي‌يابد و بر نيازهاي ذي‌نفعان اين رويكردها به طور روشني تمركز دارد.علاوه بر اين، رويكردها يكپارچه مي‌شوند. بدين معني كه يك رويكرد يكپارچه، به روشني ريشه در استراتژي دارد و با ساير رويكردها در موارد مقتضي در ارتباط است. اصلاحات در رويكردها در طول زمان اعمال مي‌شود.

 

جاری‌سازی

آنچه را كه يك سازمان براي جاري كردن رويكرد انجام مي‌دهد. در يك سازمان متعالي رويكرد‌ها در حوزه‌هاي مربوطه به روشي نظام‌مند اجرا مي‌شوند. اجراي نظام‌مند به خوبي برنامه‌ريزي شده و به روشي كه براي رويكرد و سازمان مناسب باشد ارائه مي‌شود. توانايي مديريت تغييرات در رويكردها در يك چارچوب زماني مناسب وجود خواهد داشت.

 

ارزیابی و اصلاح

آنچه را كه يك سازمان براي ارزيابي و اصلاح توامان رويكردها و جاري سازي آنها انجام مي‌دهد، در بر مي‌ گيرد. در يك سازمان متعالي رويكرد و جاري سازي آن، مورد اندازه‌گيري منظم اثر بخشي و كارايي قرار مي‌گيرد. فعاليت‌هاي يادگيري انجام مي‌شود و روش‌هايي براي به كارگيري خلاقيت در ايده‌‌پردازي رويكردهاي نوين يا تغيير يافته وجود دارد. برونداد اندازه‌گيري، يادگيري و خلاقيت براي شناسايي، اولويت بندي، برنامه‌ريزي و اجراي بهبود و نوآوري استفاده خواهد شد.

 

کلیه حقوق این وبسایت برای جایزه ملی تعالی و پیشرفت محفوظ می باشد.