آخرین اخبار
:ایران

ضرورت تعالی سازمانی

روند پرشتاب تحولات اقتصادي ، اجتماعي و تكنولوژي چه در سطح ملي و چه در سطح بين المللي منجر به ايجاد عدم ثبات در سازمانها شده و اين موضوع در كنار عدم توانمندي سازمانها در هماهنگي با اين تحولات، بسياري از سازمانهاي بزرگ جهاني را در خطر نابودي و اضمحلال قرار داده است . در همين راستا مهمترين چالش مديريتي حال حاضر در سازمانها، حصول به پايداري سازماني و سپس حركت متوازن به سمت بهبود و تعالي  است .

نكته قابل تامل در اين مقوله ، اثر دو طرفه و تعاملي پايداري سازماني و تعالي سازماني بر همديگر است . بعبارت ديگر مي توان گفت حصول به پايداري سازماني مستلزم حركت به سمت تعالي و بهبود بوده و همچنين دستيابي به تعالي سازماني منجر به پايداري و بقاء سازمان مي گردد .

“بنابراين حركت در مسير تعالي و سرآمدي براي سازمانهاي امروزي يك نياز و ضرورت اجتناب ناپذير است .”

تعالي سازماني هنگامي به وجود خواهد آمد كه سازمانها تمام منابع و فرآيندهاي خود را بر رضايت متوازن ذينفعان متمركز نمايند. اين ذينفعان عبارتند از مشتريان، كاركنان، جامعه، شركاء تجاري و سهامداران يا مالكان و…. به عبارت ديگر در سازمانهاي متعالي همه چيز در جهت كسب و توسعه متوازن رضايت اين ذينفعان بوده و هر فعاليت ديگري زائد تلقي خواهد گرديد.

اما سوال اساسي كه بايد به آن پاسخ داده شود عبارت است از اينكه لازمه حركت در مسير تعالي و سرآمدي چيست ؟

آنچه مسلم است حركت در مسير سرآمدي مستلزم تغيير مثبت و سازنده در همه ابعاد سازماني است . چنين تغييري نيازمند ارتقاء نوآوري ، خلاقيت و مسئوليت پذيري سازماني است .

پر واضح است كه محور تمامي مقوله هاي مورد اشاره در فوق ، انسان بوده و لذا انسان به عنوان ركن اساسي هر سازماني با دارا بودن ويژگيهاي منحصر به فرد، عامل كليدي پايداري و تعالي سازمان خواهد بود . چنين انساني مي‌تواند ضمن دارا بودن دانش و مهارتهاي علمي و خلاقيت ، از مسئوليت پذيري و انگيزش كافي نيز در جهت تعالی برخوردار باشد .

 

کلیه حقوق این وبسایت برای جایزه ملی تعالی و پیشرفت محفوظ می باشد.