آخرین اخبار
:ایران

خودارزیابی

خودارزیابی یک بازنگری منظم ، سیستماتیک و جامع از فعالیت های سازمان و نتایج آن براساس یک مدل تعالی است. فرآیند خودارزیابی به سازمان اجازه می دهد به طور شفاف نقاط قوت و نیز زمینه های قابل بهبود را شناسایی کند.

 

مزایای خودارزیابی :

 • نقاط قوت و قابل بهبود سازمان را شناسایی می کند.
 • یک رویکرد ساختارمند است که ازطریق آن می توان مسیر بهبود سازمان را به طور منظم ارزیابی و تحلیل کرد.
 • زبانی مشترک وچارچوبی مفهومی برای روش مدیریت و بهبود سازمان ایجاد می کند.
 • به افراد سازمان مفاهیم اساسی تعالی سازمانی و نحوه ارتباط آنها با مسئولیت های شان را آموزش می دهد.
 • کارکنان تمامی سطوح وواحدهای سازمانی را درفرآیند بهبود سازمان درگیرمی سازد.
 • تجربیات موفق بهبود دردرون سازمان را شناسایی کرده و تسهیم می کند.
 • با استفاده از مجموعه از معیارهای مورد پذیرش، مقایسه استراتژی ها، فرآیندها وعملکردهای سازمان را با سازمان های دیگر (مشابه یا متفاوت) تسهیل می کند.
 • اقدامات مختلف بهبود سازمان را در درون عملیات روزانه سازمان یکپارچه می کند.
 • به بهبود استراتژی ها و برنامه های کلان و کسب وکار کمک می کند.
 • ازطریق تعیین جوایز درون سازمانی فرصت هایی برای تقدیر از موفقیت ها فراهم می سازد.
 • سازمان را برای شرکت در جوایز ملی و بین المللی آماده می سازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهار رویکرد خودارزیابی که سازمان ها می توانند از آنها برای ارزیابی عملکرد خود و دستیابی به نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود استفاده کنند عبارتند از :

 • رویکرد پرسشنامه
 • رویکرد کارگاهی
 • رویکرد استفاده از پروفورما
 • رویکرد شبیه سازی جایزه

 

کلیه حقوق این وبسایت برای جایزه ملی تعالی و پیشرفت محفوظ می باشد.