آخرین اخبار
:ایران

جایزه ملی تعالی و پیشرفت

جايزه تعالي

بدون شک بخش مهمی از سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی کشور که نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا       می نمایند. مانند سازمان هایی همچون سازمان اوقاف، کمیته امداد و یا هولدینگ های اقتصادی همچون گروه های بنیاد مستضعفان و سازمان اقتصادی کوثر، بخش هایی هستند که توسعه تعالی و افزایش بهره وری آن ها تاثیر بسزایی بر افزایش بهره وری در کل جمهوری اسلامی ایران بر جای خواهد نهاد. لذا به منظور ایجاد بستر های لازم در راستای توسعه متوازن سازمان های مذکور از طریق طرحریزی برنامه های یکپارچه و منسجم توسعه و فراهم آوردن شرایط رقابت سالم، انتقال تجربیات موفق با تکیه بر طرحریزی مدل تعالی اسلامی، ایرانی به نظر می رسد جایزه تعالی از جوایز ضروری کشور به حساب آید.

این جایزه سعی خواهد نمود که به تدریج بنیانگذار مدلی اسلامی، ایرانی در حوزة تعالی سازمانی گردیده که ضمن پوشش ابعاد بنیانی و مختصات زیربنائی سازمان متعالی ایرانی، اسلامی به اصول و علوم و فنون روز مدیریت در دنیا نیز مقید بوده و به صورت پویا، شعارهای سالیانه کشور را نیز دنبال نماید. این ابعاد در هیچ یک از جوایز موجود کشور مورد توجه جدی نبوده و لذا می تواند علاوه بر ترویج و توسعه تعالی در زیرمجموعه ها ، به عنوان الگوی عملیاتی در حوزة مدیریت،خلاء موجود را پر نماید.

 

 

 

 • اهداف پیشنهادی جایزه تعالی:
 • توسعه فرهنگ تعالی در حوزه بنیادها، سازمان ها ، موسسات و شرکتها .
 • بستر سازی و ایجاد فضای رقابتی توام با خلاقیت و نوآوری در سازمانهاي هدف
 • تشویق ايشان برای انجام عملیات خود ارزیابی جهت شناخت نقاط قوت و نقاط قابل بهبود
 • توسعه توانمندی نظام مديريت داخلی در سازمان های هدف
 • تقویت تعامل اثر بخش و سازنده در درون و برون سازمان
 • ایجاد فضای لازم برای تبادل تجربیات ودانش مابين سازمان های هدف و در کل کشور در حوزه‌هايي كه به شكل موثر عمل نموده‌اند.
 • ارج نهادن به سازمانهای متعالی و بهره ور و تقدیر از مدیران و کارکنان آن ها
 • افزايش مستمر سطح رضايت ذينفعان از خروجي نظام مديريت متعالی حاکم بر این سازمان ها
 • دستیابی به مدل تعالی اسلامی،ایرانی به منظور توسعة آن به کل کشور.

 

 • ارزشها و مفاهیم بنیادین جایزه تعالی
 • ارزش افزايي براي مشتریان
 • خلق آينده‌اي پايدار
 • توسعه قابلیت های سازمانی
 • پایدارسازی نتایج برجسته
 • موفقيت از طريق استعدادكاركنان
 • مدیریت با چابکی
 • رهبري با دورانديشي، الهام بخشي و اخلاق محوری
 • به خدمت گرفتن خلاقیت و نوآوری

 

کلیه حقوق این وبسایت برای جایزه ملی تعالی و پیشرفت محفوظ می باشد.