آخرین اخبار
:ایران

تاریخچه

امروزه اکثر کشورهای دنیا با تکیه بر مدل های علمی، جوایزی را در سطح سازماني، ملی و منطقه ای ایجاد کرده اند که محرک کسب و کارها در جهت تعالی، رشد و ثروت آفرینی است . برگزاری این جوایز و استفاده از مدل های علمی روز دنیا، خطوط راهنمایی برای سازمانها ایجاد می کنند تا پیشرفت ها و كيفيت عملکرد خود را در مسير سرآمدی سازمانی اندازه گیری نمایند. این جوایز در جمهوری اسلامی ایران نیز در دو قالب در حال برگزاری می باشد:

الف: جایزه در سطح ملی از جمله جایزه ملی کیفیت ایران و جایزه ملی تعالی سازمانی .

ب: جایزه در سطح وزارت خانه ها و سازمان های هلدینگ از جمله جایزه تعالی وزارت دفاع، جایزه تعالی سایپا ، جایزه تعالی صنعت پتروشیمی ، جايزه تعالي غذا و دارو، جايزه تعالي ايران خودرو و …

 

کلیه حقوق این وبسایت برای جایزه ملی تعالی و پیشرفت محفوظ می باشد.